ویکیای اسلام
Advertisement

سوره الرحمن سوره ۵۵ از قرآن است و ۷۸ آیه دارد. آیهٔ نخست آن الرحمن می‌باشد و عبارت فبای آلاء ربکما تکذبان چندین بار در آن تکرار می‌شود. رحمان همچنین از نام‌های نیکوی خداوند می باشد.


منابع[]

Advertisement