ویکیای اسلام
Advertisement

سوره تغابن سوره ۶۴ از قرآن است و ۱۸ آیه دارد.منابع[]

Advertisement