ویکیای اسلام
Advertisement

سوره حاقه سوره ۶۹ از قرآن است و ۵۲ آیه دارد.منابع[]

Advertisement