ویکیای اسلام
Advertisement

سوره زمر سوره ۳۹ از قرآن است و ۷۵ آیه دارد.


منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement