ویکیای اسلام
Advertisement

سوره صافات سوره ۳۷ از قرآن است و ۱۸۲ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement