ویکیای اسلام
Advertisement
برای روستایی به این نام در شهرستان مهاباد به صحابه (مهاباد) رجوع نمائید.

صَحابه جمع صحابی به معنی دوست و یار است. در اصطلاح اسلامی به کسانی که محمّد پیامبر اسلام را در زمان زندگی او دیده، و به او ایمان آوردند صحابی گفته می‌شود. اهل سنت معتقد به عدل صحابه هستند و ادعا می‌کنند که خداوند از همهٔ آن‌ها راضی شده‌است. شیعیان مرتبهٔ عدل و رضوان را فقط مخصوص عدّه‌ای از صحابه می‌دانند. از نظر شیعیان، سه خلیفهٔ اول، ابوبکر، عمر، عثمان و کسانی که در به قدرت رسیدن آن‌ها نقش داشته‌اند مانند ابوعبیده جراح ، سعد پسر ابی وقاص، خالد پسر ولید و عمروعاص ؛ عادل نیستند.


جستارهای وابسته[]

منابع[]


الگو:Wikireadr

Advertisement