عبیدالله بن زیاد بن ابیه فرزند زیاد پسر ابیه و کنیزی ایرانی به نام مرجانه که در زمان معاویه از سوی وی حاکم کوفه و خراسان گشت. از چهره های معروف در واقعه کربلا.

منبع[ویرایش | ویرایش مبدأ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.