ویکیای اسلام
Advertisement

سوره فصلت سوره ۴۱ از قرآن است و ۵۴ آیه دارد.

منابع[]

Advertisement