FANDOM


Wikipedia-logo-id
Wikipedia memiliki artikel
ensiklopedia mengenai:

Ahad Sunting

Hari Besar dan Pengadilan Umat Nasrani Sunting

Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah, keduanya berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, "Allah telah memalingkan orang-orang sebelum kita dari hari Jum'at. Untuk orang-orang Yahudi hari Sabtu dan untuk orang-orang Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah datang kepada kita, Allah menunjuki kita kepada hari Jum'at. Demikianlah Dia menjadikan hari Jum'at, Sabtu, dan Ahad. Dan seperti itu mereka akan mengikuti kita pada Hari Kiamat. Kita adalah orang terakhir dari penduduk dunia, namun orang pertama yang diadili pada Hari Kiamat sebelum mereka dan sebelum seluruh makhluk."[1]

Sunnah berpuasa dua hari sekaligus, Sabtu dan Ahad Sunting

Ummu Salamah berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad lebih sering daripada berpuasa pada hari-hari selainnya dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya keduanya adalah hari besar orang-orang Musyrik sehingga aku suka menyelisihi mereka.'"[2]

Hari makruh untuk berbekam Sunting

Dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Wahai Nafi! Darahku bergejolak. Panggilkan aku seorang tukang bekam. Carikanlah tukang bekam yang sebaya semampumu, jangan mencari yang terlalu tua atau terlalu muda. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Berbekam di waktu pagi itu lebih baik. Dalam bekam terdapat penyembuh, berkah, penguat akal dan hafalan. Berbekamlah dengan berkah Allah di hari Kamis. Hindarilah berbekam pada hari Rabu, Jum'at, Sabtu, dan Ahad. Berbekamlah pada hari Senin dan Selasa karena itu adalah hari ketika Allah menyembuhkan Ayyub dari sakit. Dan Allah menimpakan sakit kepadanya pada hari Rabu. Sesungguhnya kusta dan belang tidak muncul, kecuali pada hari Rabu atau malam Rabu.'"[3]

Catatan Sunting

  1. Sahih. HR Muslim (1415), Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Sahih al-Jami (1017).
  2. Hasan. HR Ahmad (25525). Sahih al-Jami (4803).
  3. Hasan. HR Ibnu Majah (3478 & 3479). Silsilah Hadis Sahih (766).

Rampaian Sunting

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.