ФЭНДОМ


Сахабәләр (гарәп. الصحابة‎ күп. с.) — Мөхәммәд салләллаһү галәйһи үә сәлләмне күргән һәм исламны кабул иткән замандашлары. Мөселманнар, сәхабәләрне искә алганда, гадәттә Аллаһ алардан разый булсын дип әйтәләр.

Иң беренче Ислам кабул итүчеләр Үзгәртү

Иң күп хәдис тапшыручылар Үзгәртү

Иң хөрмәтле сәхабәләр Үзгәртү

Сөнниләр фикере буенча, иң лаеклылары: Әбү Бәкер, Гомәр, Госман, Гали ибне Әбү Талиб. Алардан соң, исән вакытларында ук җәннәт белән бүләкләнгән сәхабәләр килә: инде әйтелгән Әбү Бәкер, Гомәр, Госман, Гали ибне Әбү Талиб, шулай ук Тальхә ибне Губәйдуллаһ, әз-Зүбәер ибн әл-Гаввам, Сәгъд ибн Әби Вәккас, Әбу Губәйдә ибнел-Җәррах, Сәгыйть ибне Зәйд һәм Габдеррахман ибн Гауф. Алардан соң Бәдер һәм Өхед сугышларында катнашучылар килә. Шигыйлар иң яхшылары итеп түбәндәге сәхабәләрне саныйлар: Микдад ибнел-Асвад, Әбу Зәрр әл-Гифари, Сәлмән әл-Фәриси һәм Гаммәр ибне Ясир.


Бу мәкаләдә татар Википедиясеннән мәгълүматлар кулланыла. Чын мәкалә бу адрес буенча урнашкан: Сәхабә. Мәкаләнең беренче авторларының исемлеген үзгәртүләр тарихында карый аласыз. Бу проектта кебек үк, Википедия мәгълүматлары да Creative Commons Attribution/Share-Alike шартлары буенча тарала.